Scheldwoord

[...] De kritiek van Bush op Kerry kwam er te vaak op neer het scheldwoord liberal te gebruiken dan een inhoudelijke discussie aan te gaan. ,,Natuurlijk zal hij uw belastingen verhogen,'' zei Bush, hoewel Kerry had beloofd dat hij niet de belastingen zou verhogen voor wie minder verdient dan 200.000 dollar. Bush verdedigt belastingverlaging voor de rijkste Amerikanen door te zeggen dat dit de vorming van kleine bedrijven stimuleert. Maar de overgrote meerderheid van de kleine ondernemer betalen het hoogste tarief niet. En gegeven zijn verleden van fiscale roekeloosheid, zowel in uitgaven als in belastingverlagingen, heeft de president geen goede uitgangspositie om Kerry aan te vallen als een verkwister. [...]

(Hoofdartikel Washington Post)