Ramsey Nasr geeft selectieve weergave

De eerste pagina van uw bijlage Opinie & Debat (9 oktober) is geheel gewijd aan het verdriet van de heer Ramsey Nasr met de huidige toestand in het geboorteland van zijn vader. Zonder iets aan de werkelijkheid van zijn verdriet af te willen doen, dienen we aandacht te schenken aan de geschiedenis van het conflict.

(1) Volgens het bij het artikel geplaatste overzicht `Israël en de Palestijnen' begint de geschiedenis in 1948. Het probleem dateert echter uit het begin van de 20e eeuw, toen joden in steeds groter wordende aantallen naar het toenmalige Palestina emigreerden. In 1917 publiceerde de Britse regering de z.g. Balfour-verklaring, waarin een tehuis voor het joodse volk toegezegd werd, later bevestigd door de Volkenbond. In de jaren twintig en dertig moesten die joden zich al tegen Arabische benden gewapenderhand verzetten, o.a. vanwege de moord op alle joden in Hebron in 1928.

In 1935 en 1936 zijn er al compromissen voorgesteld die een Arabische autonomie waarborgden. Die compromissen zijn steeds verworpen, ook in november 1947. De Arabische landen hebben toen, ook namens de z.g. Palestijnse Arabieren, het delingsplan van de VN verworpen. Zij begonnen onmiddellijk een terreur-campagne tegen de joodse steden en nederzettingen, gevolgd door een oorlog in mei 1948. Het was de verwerping van de VN-resolutie die de oorzaak was van de oorlog en van de stroom vluchtelingen. Die weigerachtige Arabische houding wordt door de heer Nasr niet in zijn overwegingen meegenomen.

(2) Ook na de overwinning in de verdedigingsoorlog van 1967 (Israël was niet uit op verovering), werd door Israël vrede aangeboden in ruil voor de bezette gebieden. De Arabische staten, bijeen in Khartoem, Egypte, wezen dit aanbod resoluut af.

(3) Betreffende vredesafspraken is van gezaghebbende Arabische zijde vaak gesteld – en nooit en door niemand tegengesproken – dat Israël eigenlijk geheel van de kaart geveegd dient te worden. Iedere vredesovereenkomst en afspraken over grenzen hebben dus feitelijk een tijdelijk, provisorisch, karakter. Het Palestijnse nationalisme is veelal op een dergelijke selectieve weergave van het historisch verloop en ook op onwaarheden gebaseerd.

    • Drs. Jitsgak J. Moëd