Kabinet zoekt weg naar nieuw overleg

Staatssecretaris Van der Knaap (Defensie, CDA) gaat namens het kabinet onderzoeken of het vastgelopen overleg met de sociale partners kan worden heropend.

Van der Knaap gaat volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) ,,het veld verkennen'' door gesprekken met vertegenwoordigers van de vakcentrales FNV en CNV en van de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Hij heeft geen mandaat om de sociale partners toezeggingen te doen namens het kabinet.

Een eerste gesprek tussen Van der Knaap en afgevaardigden van FNV en CNV zou voor vanavond gepland zijn. Aan het eind van de middag zouden de werkgevers afzonderlijk met Van der Knaap spreken.

Het kabinet snel weer met de sociale partners om de tafel, nu de bonden met grote acties dreigen. Zo willen zij aanstaande donderdag een grote staking in het openbaar vervoer houden en hebben ze estafettestakingen aangekondigd in bedrijfstakken waar komende tijd CAO-onderhandelingen gehouden worden.

Het overleg tussen kabinet en sociale partners liep in het voorjaar vast, toen zij geen overeenstemming wisten te bereiken over de kabinetsplannen om de fiscale stimulans voor VUT en prepensioen te schrappen. Op 2 oktober demonstreerden naar schatting ruim 200.000 mensen onder aanvoering van de vakbeweging in Amsterdam tegen het kabinetsbeleid.

Van der Knaap was voordat hij in 1998 voor het CDA in de Tweede Kamer kwam lid van het hoofdbestuur van het CNV. Het kabinet heeft voor hem gekozen omdat hij ,,een relatieve buitenstaander is die het veld goed kent'', aldus een woordvoerder van de RVD.

CNV-voorzitter Terpstra reageerde vanmorgen afhoudend op de poging van het kabinet Van der Knaap ,,kwartier te laten maken'', zoals Terpstra het noemde. ,,Van der Knaap zal niet kunnen bemiddelen, want hij zit zelf in het kabinet'', zei Terpstra vanmorgen tegen het Radio 1 Journaal.

Volgens hem hangt het eventuele succes van een bemiddeling af van de bereidheid bij het kabinet om ,,zonder voorwaarden vooraf over alles te kunnen spreken''. Vice-premier Zalm (Financiën, VVD) zei vorige week in de Tweede Kamer dat het kabinet best bereid is met de sociale partners te overleggen, maar dan alleen ,,over de agenda van morgen'' en niet over de problemen die de vakbeweging nu heeft met onder meer de plannen voor VUT en prepensioen.

De vakcentrale FNV zegt een uitnodiging tot overleg te hebben ontvangen. Een FNV-woordvoerder zegt dat een lid van het federatiebestuur op verzoek van Van der Knaap zal gaan praten ,,maar we verwachten er weinig van''. De FNV vindt dat ,,het kabinet moet bewegen'' en acht de kans ,,nagenoeg uitgesloten'' dat de geplande acties later deze week op basis van de gesprekken met Van der Knaap worden afgeblazen.