Eerste schip meert aan in Ceres-haven van Amsterdam

Voor het eerst sinds de opening, bijna drie jaar geleden, is het afgelopen weekeinde in de Amsterdamse containerterminal Ceres Paragon een containerschip gelost. De APL Ioliet uit Singapore leverde 700 containers met speelgoed en electronica af. Het schip nam 1.300 containers met onbekende inhoud mee terug.

Rederij APL, die normaal lost en laadt in Rotterdam, heeft in een verklaring gezegd dat het om een proef gaat, al blijft onduidelijk wat het bedrijf wilde uitproberen. De gemeente Amsterdam, die 128 miljoen euro in Ceres heeft gestoken, heeft daarom zeer terughoudend op de `primeur' gereageerd. Van een vaste klant is nog geen sprake. Opmerkelijk is dat de geloste containers in Amsterdam later alsnog over de weg naar Rotterdam zijn vervoerd.

Planners en politici hadden bij het begin van de bouw van Ceres, in 1996, een insteekhaven (bij oplevering de grootste en modernste ter wereld) voor ogen die de concurrentie met Rotterdam zou aankunnen. Maar rederijen lieten Ceres links liggen, ondanks de grote drukte in de Rotterdamse haven.

Een van de redenen lijkt te zijn dat veel rederijen zijn gebonden aan langlopende contracten met het Rotterdamse havenbedrijf. Maar de laatste tijd is ook het vermoeden ontstaan dat Rotterdam het gebruik van Ceres doelbewust tegenwerkt. Begin deze maand is de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) op verzoek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat begonnen met een adviserend onderzoek naar concurrentievervalsing door Havenbedrijf Rotterdam.

De NMa moet antwoord geven op de vraag of het per 1 januari verzelfstandigde Rotterdamse havenbedrijf als overheids-nv niet een te dominante positie heeft. Reders en verladers in Rotterdam hanteren een afhandelings- en tarievensysteem (`port equalization') waar derden onmogelijk tussen kunnen komen. De EU stond deze alliantievorming van reders en overslagterminals steeds toe, maar Brussel lijkt dit nu te willen veranderen.

De voormalig havendirecteur van Rotterdam, Willem Scholten, heeft gezegd dat niet tarieven en afspraken het probleem zijn bij Ceres, maar het concept. Zo zouden schepen te lang moeten wachten voor de sluizen van IJmuiden.

Intussen bouwt Rotterdam intussen zelf aan een nieuwe containerterminal (Euromax), die in 2007 moet opengaan.