CPB-directeur blijft bij idee voor spaar-VUT

Ondanks kritiek van het kabinet handhaaft directeur H. Don van het Centraal Planbureau (CPB) een voorstel om bestaande VUT-regelingen om te zetten in een spaarsysteem voor oudere werknemers.

Wel erkende de CPB-directeur dat de manier waarop het CPB dit alternatief in een notitie heeft opgeschreven, minder gelukkig is geweest. Don zei dit vanmorgen op een hoorzitting in de Tweede Kamer over de toekomst van VUT en prepensioen.

Vrijdagmiddag werden Don en onderdirecteur Van Ewijk van het CPB over de notitie op het matje geroepen bij minister Zalm (Financiën, VVD) en minister Brinkhorst (D66) van Economische Zaken, waaronder het CPB valt. Het stuk bestempelt het kabinetsplan om de fiscale begunstiging van VUT en prepensioen af te schaffen als ,,een paardenmiddel'' en ,,het verkeerde middel voor het goede doel''. Volgens Don was het ,,een nuttig gesprek'' over de inhoud en beeldvorming van de notitie. Hij vond dat het woord paardenmiddel beter niet gebruikt kunnen worden, maar stelde dat de kern van de CPB-analyse overeind blijft. ,,De crux is dat je iets moet doen aan de prikkels voor al dan niet uittreden'', aldus Don vanmorgen.

Het Planbureau kwam in zijn notitie met een voorstel om de VUT in een spaarregeling voor oudere werknemers om te zetten. Don noemde de verwarring die eind vorige week hierover was ontstaan ,,deels verklaarbaar en deels onjuist''. Hij weet het aan ,,een misverstand'' waardoor een foute interpretatie was gemaakt van de CPB-notitie die ten behoeve van de hoorzitting was geschreven.

Zalm hoorde woensdagavond tijdens de algemene financiële beschouwingen voor het eerst van de CPB-notitie en reageerde toen welwillend op het voorstel om VUT-regelingen om te zetten in een spaarsysteem. Het leek een kleine opening te bieden naar hervatting van overleg met de vakbeweging. Maar anderhalve dag later haalden De Geus (Sociale Zaken, CDA) en Zalm hard uit naar het CPB. De Geus zei ,,niet geïnteresseerd'' te zijn in de notitie en noemde de analyse ,,kort door de bocht''. Zalm sprak van een ,,slippertje'' van het CPB.

Volgens De Geus legt het CPB met het voorstel om een `spaar-VUT' in te voeren, de rekening bij jongere werknemers. Maar volgens de CPB-directeur maakt De Geus een denkfout. Jongere werknemers hebben er volgens Don juist voordeel bij als ouderen langer werken omdat hierdoor een breder draagvlak ontstaat voor de betaling van sociale premies. ,,De spaar-VUT kan de arbeidsdeelname van 55-plussers stimuleren'', aldus Don. ,,Dat is niet alleen maar negatief voor jongeren.''