Bush wint

Wanneer pro-Kerry commentatoren plechtig verklaren dat de tweede debatronde een gelijkspel is geworden, dan weet je dat Bush heeft gewonnen. [...]

Over de oorlog herhaalde Kerry eerst bijna gretig het standpunt van Bush, door te zeggen ,,Ik geloof dat Saddam Hussein een bedreiging vormde'', en een paar tellen later Bush te verwijten dat hij ,,volledig in beslag was genomen door Irak terwijl er geen bedreiging was''.

De president buitte de tegenstelling in het meest recente beleid van Kerry, die claimt in staat te zijn troepensteun te krijgen van Frankrijk, Duitsland en Rusland terwijl hij het met hen eens is dat de oorlog een afleidingsmanoeuvre was. In reactie op Kerry's `plan' om een top te houden, vroeg Bush: ,,Wat gaat hij zeggen tegen de mensen die op die top komen? `Sluit u bij mij aan in de verkeerde oorlog op de verkeerde tijd en de verkeerde plaats'?''

Hoewel Kerry de Bush campagne heeft beschuldigd van ,,massale misleiding'', liet hij de president focussen op dat onlogische beleid. De Democraat citeerde zwakjes de recente bezorgdheid van de Republikeinse senatoren Richard Lugar en Chuck Hagel, had het over een lijst van gepensioneerde generaals die hem steunden, en omhelsde Ronald Reagan. Je zo neervlijen in conservatief gezelschap, gevolgd door een klaaglijk `We zullen keihard zijn' laat weinig kracht zien. [...]

(William Safire, columnist van The New York Times)