Worden vrouwen sneller dan mannen in de sprint? 2

Deze krant neemt klakkeloos een evident onzinbericht uit Nature over met als hoofdboodschap dat in 2156 de vrouwen voor het eerst de 100m sneller zullen afleggen dan de mannen. De auteurs extrapoleren lineair de curven van de mannen- en vrouwenrecords en zien deze dan ergens rond 2150 elkaar snijden.

Afgezien van het feit dat een lineaire extrapolatie naar een punt dat bijna 2 keer zo ver weg ligt als de lengte van de gemeten periode al zeer gevaarlijk is door de foutmarge, is dit proces zo duidelijk niet-lineair dat een lineaire benadering onzin is. De curven zullen zeker binnen afzienbare tijd gaan afvlakken tot vrijwel horizontaal. De hoofdboodschap had moeten zijn dat Nature hier flink heeft staan blunderen.