Worden vrouwen sneller dan mannen in de sprint? 1

In het artikel `Vrouw wordt sneller' (NRC Handelsblad, 30 september) valt te lezen dat een groep Britse wetenschappers verwacht dat rond 2156 een vrouw sneller de 100m zal sprinten dan een man.

Gebruikmakend van hun aanname dat er een lineaire regressie is van de tijden, kunnen we nog veel spectaculairdere dingen verwachten tijdens de Olympische Spelen van 2636. Dan zal namelijk de eerste vrouw de 100m in precies 0 seconden gaan afleggen.

Dit terwijl de mannen pas in 2896 een dergelijke prestatie zullen neerzetten, waar dan waarschijnlijk niet al te veel aandacht voor zal zijn, omdat de vrouwen dan inmiddels bijna 4,5 seconde eerder klaar zijn dan ze starten. Uit dit baanbrekende onderzoek, gepubliceerd in Nature, zou dan dus tevens blijken dat tijdreizen mogelijk is.

Helaas is het trekken van rechte lijnen om tot dit soort conclusies te kunnen komen ietwat kort door de bocht alsmede misleidend. Met behulp van enig simpel rekenwerk blijkt dat het verschil tussen mannen en vrouwen relatief slechts uiterst langzaam terugloopt. Als we de daarbij gevonden trendlijn logaritmisch uitzetten, zien we dat vrouwen nooit sneller zullen zijn dan mannen. Mocht ik ongelijk hebben, dan ben ik, net als de betrokken Britse wetenschapper, uiteraard bereid dat in 2156 ruiterlijk te erkennen.