Webcongres: Fijnmazig spoornet is zaak van de overheid

Deelnemers aan het webcongres, het online discussieplatform op www.nrc.nl/webcongres, bogen zich over de stelling dat een fijnmazig spoorwegnet een algemeen belang is dat door de overheid moet worden gegarandeerd. Inderdaad, vond ruim 80 procent.

Eens

Frank Gelok, Den Haag: ,,Goed openbaar vervoer in heel Nederland is essentieel om te voorkomen dat de snelwegen dichtslibben en CO2-uitstoot boven de in Kyoto afgesproken normen komt. Bovendien moeten we andere regio's niet het gevoel geven dat zij achtergesteld worden bij de Randstad.''

Oscar Lopes Cardozo, Kortenhoef: ,,Er moet een fijnmazige transportinfrastructuur in stand gehouden worden met betaalbaar openbaar vervoer in het hele land. Dat hoeven echter niet per se spoorwegen te zijn.''

Jan Mulder, Geldrop: ,,Het idee om de NS om te vormen tot een soort metro van de Randstad getuigt weer eens van de minachting die de vele inwoners van `Holland' tonen voor wat zij thans, net als enkele eeuwen geleden, klaarblijkelijlk weer als `hun' wingewesten beschouwen.''

Olav Geleyns, Culemborg: ,,Onder hoogwaardig versta ik onder andere een punctuele uitvoering van de dienstregeling met goede en haalbare overstapmogelijkheden.''

Willem Marie Star, Mijnsheerenland: ,,De grootste fout die de overheid de laatste jaren gemaakt heeft is het privatiseren van openbare nutsbedrijven, want daar is de burger niet bij gebaat. Gas, water, elektriciteit en ook openbaar vervoer horen in publieke handen te blijven. Dat geldt dus ook voor de spoorwegen.''

Vincent Veldman, Aachen: ,,De twee grote nadelen van de trein t.o.v. de auto zijn het gebonden zijn aan vaste vertrektijden en vaste locaties voor vertrek en aankomst. Wil de trein een echt alternatief en volwassen vervoermiddel zijn dan moeten zo landelijk mogelijk `metro-achtige' verbindingen komen.''

Frans E.J. Gieles, Deventer: ,,Prioriteit lijkt te zijn dat iemand vanuit Deventer tien minuten eerder in Parijs is – waar hij eens per jaar heen gaat. Mijn prioriteit zou zijn dat iemand dagelijks van Olst naar Deventer kan blijven gaan, waar hij namelijk dagelijks heen reist.''

Jan Simons, Eindhoven: ,,Als men werkelijk het gebruik van de auto en de daarmee verband houdende file-ellende wil terugdringen, is een fijnmazig openbaar personenvervoersnet essentieel. Ik denk dat dit sneller en goedkoper kan worden gerealiseerd met trambanen, behalve op de grote Intercity-trajecten.''

Frank ter Borg, Den Haag: ,,Reizigers hebben niet alleen baat bij goede verbindingen binnen de Randstad, maar ook met en tussen de andere delen van het land. Opknippen van het openbaar vervoer is alleen mogelijk indien – zoals in Zwitserland – een strakke regie gevoerd wordt m.b.t. het onderling afstemmen van de dienstregelingen van de verschillende aanbieders.''

Frank Waarsenburg, Zoetermeer: ,,Het grote probleem bij spoorwegen is dat alleen de reistijd van station naar station het wint van de reistijd per auto. Op het moment dat je van regiovervoer afhankelijk wordt, is de trein vrijwel nooit in competitie met de auto. De enige manier om dat goed op te lossen is een fijnmazig spoornet.''

Michelle Essink, Nijmegen: ,,Hoe meer spoorlijnen opgeheven worden, des te meer mensen afhankelijk worden van de auto. Dit zorgt voor een grotere druk op het wegennet, dat vervolgens ook weer uitgebreid zal moeten worden. Het is van belang om de druk van personen- en goederenvervoer zoveel mogelijk te spreiden over verschillende vervoersmiddelen, zodat meer flexibiliteit en minder afhankelijkheid ontstaat.''

Henk van Vondel, Ameide: ,,Iedere burger moet kunnen rekenen op toegankelijkheid, samenhang, op tijd rijden en betaalbaarheid. Openbaar vervoer moet regio's ontsluiten en de frequentie aanpassen aan de vervoersdichtheid. De plannen om de prioriteit in de Randstad te leggen leidt tot deconstructie van de infrastructuur en discrimineert de regio's. De verwachting dat de markt de rest wel regelt is een illusie.''

Oneens

Hans van Berkel, Den Haag: ,,Personenvervoer over het spoor veronderstelt een minimale omvang van de vervoerstromen; daar waar deze minima niet gehaald worden, is een flexibel busnet verre te preferen boven een zeer kostbaar (investering en exploitatie) railnet.''

Jos de Vooght, Leeuwarden: ,,De overheid hoort zich terug te trekken uit deze discussie. De vervoersproblematiek is aan de vrije markt overgeleverd en dat hoort zo te blijven. Een minimaal bereikbaarheidsnet, eventueel gratis, zou de overheid wel kunnen gaan exploiteren. Dat zou files kunnen oplossen en dure wegen besparen.''

Lucas Chon, Rotterdam: ,,Het spoor heeft een milieuvriendelijk imago, maar als we bedenken dat veel elektriciteit wordt opgewekt door het verstoken van gas valt dat vies tegen. Het gaat misschien een beetje ver om direct het afschaffen van het spoor te bepleiten, maar ik denk dat van fors investeren in de weg, gecombineerd met een vorm van tolheffing en goed busvervoer (in een vrije markt), meer valt te verwachten.''

Heine Rodrigues de Miranda, Eindhoven: ,,De gedachte van de verzorgingsplicht van de overheid (NS) voor minder rendabele regio's is uit de tijd door de opkomst van de auto die speciaal in de regio de vervoersfunctie uitstekend vervuld. Het is van nationaal belang, op economische gronden, dat het woon-werk verkeer in de stedelijke agglomeraties (waar de auto het door het fileprobleem opgeeft) zonder tijdsverlies kan plaatsvinden.''

Simon Breider, Groningen: ,,De NS is een commercieel bedrijf dat alleen door winstgevende activiteiten kan blijven bestaan. Als door marktwerking blijkt dat sporen niet rendabel zijn door onvoldoende belangstelling, dan moeten deze lijnen niet kunstmatig in stand gehouden worden.''