Rijke bron

In het artikel `Een rijke bron' (W&O, 11 sept.) las ik met vreugd over het verregaande onderzoek naar de toepassing van menselijke stamcellen. Wat mij hieraan opviel was dat er slechts enkele zinnen waren gewijd aan het feit dat de meeste regeringen nogal huiverig staan tegenover het onderzoek naar stamcellen. Dit is naar mijn mening een schande omdat verschillende onderzoeken in landen als Zweden, Japan en Zuid-Korea goede resultaten geven. Misschien komt het omdat ik wat dit onderwerp betreft niet erg conservatief ben ingesteld maar ik vind dat door de conservatieve houding van vele regeringen vele van deze onderzoeken stranden in hun kinderjaren en hier benadelen we uiteindelijk onszelf mee.