Resolutie over bestrijden terreur

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot vervolging en uitlevering van terroristen. Het was een initiatief van Rusland, dat de resolutie wil gebruiken in de strijd tegen Tsjetsjeense separatisten. Rusland wilde ook een zwarte lijst met verdachten van terrorisme, zoals die al bestaat voor leden van Al-Qaeda en de Talibaan, maar dat stuitte op fors verzet van islamitische landen.