Politici verschuilen zich teveel achter Europa

Er bestaat onder de bevolking veel weerstand tegen Europa. De invloed van Europa op de nationale wet- en regelgeving blijkt echter veel geringer te zijn dan algemeen wordt aangenomen (NRC Handelsblad, 30 september).

Tijdens de vogelpestcrisis zei minister Veerman dat de dieren van pluimveeliefhebbers op last van Europa gedood moesten worden. In Duitsland werd dit niet gedaan. Desgevraagd antwoordde minister Veerman dat hij Europa misschien verkeerd begrepen had. Een dergelijke slordigheid lijkt ongeloofwaardig bij een maatregel die zo diep ingrijpt in het leven van gewone burgers. Vermoedelijk heeft hij alleen maar geprobeerd om zich achter Europa te verschuilen.

Zou het niet zo kunnen zijn dat we de invloed van Europa zo overschatten omdat politici graag, ten onrechte, de verantwoordelijkheid voor impopulaire maatregelen in de schoenen van Europa schuiven? Zou dit de weerstand tegen Europa niet mede kunnen verklaren?