Kabinet neemt advies pensioen niet serieus

Het kabinet neemt het rapport van het Centraal Planbureau (CPB) over prepensioen niet serieus. Achtereenvolgens diskwalificeerden minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) en vice-premier Zalm (VVD) gisteren de conclusies van het planbureau dat de pensioenplannen van het kabinet niet zo gunstig zullen uitpakken als de bedoeling is. Volgens De Geus is de analyse ,,kort door de bocht'', Zalm beticht het CPB van het maken van ,,een slippertje''.

In het deze week uitgekomen rapport noemde het Centraal Planbureau de kabinetsvoornemens om de fiscale begunstiging voor vervroegd uittreden te schrappen ,,een verkeerd middel''. Het kabinet hoopt dat de invoering van een levensloopregeling – waarbij iedere werknemer voor zichzelf spaart – ertoe leidt dat werknemers niet eerder stoppen met werken, maar in een eerder fase hun gespaarde geld opnemen, bijvoorbeeld om zich bij te scholen. Het CPB meent dat de levensloopregeling hiervoor nauwelijks gebruikt zal worden, omdat het financiële voordeel daarvan ,,gering'' is. Daarom zal de regeling vooral gebruikt worden om toch eerder te stoppen met werken ,,voor bemiddelde ouderen''. De ministers vinden vooral de keuzevrijheid die mensen bij de levensloopregeling zouden hebben belangrijk.

Het CPB vindt het instellen van een spaar-VUT, een soort combinatie van beide regelingen, de beste oplossing. Daarvoor hoeft geen overgangsregeling te worden getroffen en worden ouderen gestimuleerd om langer door te werken. De Geus zei ,,niet echt geïnteresseerd'' te zijn in het CPB-rapport, ,,want zij leggen de rekening bij de jongeren''. De VUT wordt door alle werkenden betaald.

Om de Kamer goed op de hoogte te houden wordt maandag een hoorzitting gehouden over VUT en prepensioen. Het CPB-rapport was geschreven als voorbereiding hierop. Voor die tijd wil het planbureau niet reageren op het ontstane politieke tumult.