Het blijft dringen tot op het kerkhof voor babyboomers 2

Op de voorpagina van de krant van 2 oktober wordt het interview met prof. Lans Bovenberg in Opinie & Debat samengevat onder de kop `Babyboomers zijn vijand van jong en oud'. Dit is niet fair.

In de eerste tien jaar na de oorlog was er een geboortegolf, de babyboomers. Hierdoor was in de periode van ongeveer 25 jaar na de oorlog tot heden het aantal werkenden per duizend ouderen hoog, hierdoor kon met een betrekkelijk lage premie een redelijke AOW-uitkering worden betaald. De babyboomers kregen echter zelf minder kinderen en nu deze babyboomers oud worden is het aantal werkenden per duizend ouderen laag. Dit kleinere aantal kinderen zal nu grotere offers moeten brengen voor de verzorging van hun ouders.

Het enige dat men de babyboomers dan ook zou kunnen verwijten, is dat ze niet voor voldoende nageslacht hebben gezorgd om voor hun oude dag te zorgen. Om misverstanden te vermijden, ik ben geen babyboomer, maar ouder, ik heb geprofiteerd van de babyboomers.