Geen reclame in buitenlandse taal

Gedrukte reclame in uitsluitend een buitenlandse taal is voortaan verboden in Iran. De maatregel maakt deel uit van pogingen van de Iraanse regering om de invloed van de westerse cultuur in de Iran terug te dringen. Het ministerie voor Cultuur bepaalde dat reclame voortaan alleen in het Farsi opgesteld mag worden. Toevoegingen in een andere taal mogen, maar alleen in een kleiner korps.