Fraudeur waterschap toch verkozen

De man die heeft gefraudeerd bij de kandidaatstelling voor een aantal waterschapsverkiezingen is in tenminste één bestuur van een waterschap gekozen. Dat blijkt uit de uitslag van de verkiezingen van het hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden.

De gekozen kandidaat, Hans Bremer uit Amsterdam, is van plan de bestuurszetel daadwerkelijk in te nemen. ,,Ik wil de mensen die op mij hebben gestemd hartelijk bedanken'', zegt hij. ,,Ik heb kennelijk een gevoelige snaar geraakt. Het is nu mijn plicht om voor deze mensen op te komen.''

Bremer, beheerder van onroerend goed en raadslid voor Amsterdam Leeft in het Amsterdamse stadsdeel Oud-Zuid, had zich in acht tot tien waterschappen kandidaat gesteld en handtekeningen van ondersteuners vervalst door originele handtekeningenlijsten over te schrijven. Datzelfde deed hij ook voor andere kandidaten.

De waterschappen deden eerder aangifte van valsheid in geschrifte. Sommige waterschappen konden zijn kandidatuur echter niet intrekken omdat de stemformulieren al waren gedrukt. Dit gold onder meer voor de hoogheemraadschappen Rijnland en Hollandse Delta. Maar ook de hoogheemraadschappen Delfland en Schieland konden zijn kandidatuur niet meer ongedaan maken.

Bremer kreeg in het Rijnland 2.063 stemmen en eindigde als derde in de categorie `eigenaren gebouwd'. Naar eigen zeggen is hij ook gekozen in het bestuur van Hollandse Delta, een fusie van vijf Zuid-Hollandse waterschappen, met 1.838 van de in totaal 22.000 stemmen, zo blijkt uit de voorlopige uitslag. Bremer vermoedt dat de mensen op hem hebben gestemd omdat zij zich aangesproken voelden tot zijn program. Hij wil opkomen voor mensen met een eigen huis, de heffing voor eigenaren van huizen of andere gebouwen afschaffen en de waterschappen financieren via de inkomstenbelasting.

Volgens een woordvoerder van het hoogheemraadschap van Rijnland voorziet het verkiezingsreglement niet het schrappen van de bestuurszetel van Bremer. Wel kunnen andere kandidaten bezwaar maken tegen zijn verkiezing, ook kunnen zij beroep aantekenen bij de rechter. Het huidige bestuur buigt zich later deze maand over de kwestie.

Bremer overwoog aanvankelijk zich net als de andere fraudeurs terug te trekken. ,,Ik ben te ver doorgeschoten in hetgeen ik wilde bereiken en ik heb fouten gemaakt'', schreef hij in een open brief. Maar nu hij zo veel stemmen heeft gekregen, wil hij toch doorzetten. ,,Ik heb veel steunbetuigingen gekregen. En op straat merk ik dat de mensen het met mij eens zijn.'' Aan de handtekeningenfraude hoeft niet zwaar te worden getild, meent Bremer. ,,Ik heb Rijnland achteraf nog 64 handtekeningen kunnen aanbieden.''