Erfgenaam in Indonesië

Ik woon in Indonesië en ben niet belastingplichtig in Nederland, behalve voor mijn huis, dat ik verhuur. Maanden geleden overleed mijn moeder en binnenkort ontvang ik de erfenis. Heeft het feit dat ik in het buitenland woon nog effect op de successierechten?

(O. de K.)

U betaalt hier successierechten, maar mogelijk ook in Indonesië, wat u moet voorkomen. Uw notaris en de belastingdienst kunnen u vertellen hoe dit tussen beide landen is geregeld.