Draagvlak in beweging

Het protest klonk uit honderdduizenden kelen, maar bereikte de geadresseerde niet. De baas lag in bed, zijn plaatsvervanger leek Oost-Indisch doof en de hofhouding sprak er schande van. De bonden waren nog niet uitgedemonstreerd of minister Zalm verving de zieke Balkenende met de belofte dat het kabinet niet beweegt. VVD-leider Van Aartsen was behulpzaam bij het sluiten van de deur door vakbondsleiders te beschuldigen van ophitserij. Het CNV viel van zijn heilig voornemen niet te staken. Het draagvlak is er. En volop in beweging.

Versneld in de richting van de uitgang. Bij pensioenfonds ABP is er een stormloop op de regeling voor vervroegd uittreden. Paniek door de pensioenplannen. Vorig jaar wilden 15.000 ambtenaren eerder weg, nu al 20.000. De overheid en het onderwijs vergrijzen sterker dan de rest van de beroepsbevolking en een tekort aan leraren dreigt. Daarom moeten ambtenaren langer aan boord blijven. Voor meer blauw op straat. En meer grijs voor de klas.

KPN verklaart de kabel de oorlog. Niet zijn eigen draden, maar die van de kabelmaatschappijen die radio, televisie en internet aanbieden. Het telecombedrijf gaat digitale televisie aanbieden. Door de lucht. Met goedkope decoders en abonnementen. We zijn weer terug bij waar we eerder waren. Met draadloze draadomroep.

Maatwerk bij de medezeggenschap. Nu minister De Geus de voorgenomen verschrompeling van de sociale zekerheid in de steigers heeft gezet, knibbelt hij aan de bevoegdheden van de ondernemingsraden. Geen centrale raad in bedrijven met meer ondernemingen, verkiezingen voor alle bedrijven in dezelfde week en geen inspraak onder dwang. Maar wel in overleg. Als het personeel dat wil mag er worden afgeweken van de medezeggenschap. De polder wordt weer langzaam drooggemalen.

De Europese eenwording dendert voort. Het rijbewijs wordt in de gehele unie verkleind en van plastic. En al in 2011 ingevoerd. Behalve in Frankrijk en Duitsland. Daar blijven de rijbewijzen levenslang geldig. Behalve als men emigreert; dan moet er worden ingewisseld. De minimumleeftijd voor bromfietsers wordt overal zestien jaar. Behalve in Italië. Daar brommen ze twee jaar jonger. Europa. Best belangrijk!

Een spagaat. Dat is volgens de Nijmeegse notaris en hoogleraar Van Mourik de houding waarin de notaris zich doorgaans bevindt. Notarissen hebben last van liberalisering. Er is ontevredenheid over de beroepsorganisatie. Te weinig toezicht. Op sommige plaatsen wildwesttoestanden. Daar worden de diensten onder de kostprijs gedaan. En zo'n situatie nodigt notarissen uit hun boekje te buiten te gaan. Waarvan akte.