De bank heeft het gedaan

Vrienden liggen in scheiding. Ze zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en hebben een eigen woning met een hypotheek. Zij verliet die woning, maar wil niet dat haar echtgenoot en thuiswonende kinderen het huis moeten verkopen. Via via kwam ze aan een huurwoning. Voor de inrichting daarvan verhoogden zij de hypotheek. Bij de bank en de notaris is dit soepel geregeld. Die vertelden uiteraard dat de rente van de extra lening niet aftrekbaar is. Tot hun schrik besliste de belastingdienst dat zo'n lening een gift is van de ene huwelijkspartner aan de andere, omdat er sprake is van scheiding van tafel en bed. Is dit juist? De bank kon er geen antwoord op geven en wast haar handen in onschuld. Ik meen dat zij een steek lieten vallen, wanneer de zienswijze van de fiscus juist is.

(P. van A.)

Uw feiten zijn bijna uit de derde hand. Ik oordeel er niet over. De belastingdienst kan dat wel, want die kent de feitelijke situatie. Uw vrienden kunnen altijd tegen de beslissing in beroep gaan. Flauw om de bank de schuld te geven. Wanneer je als gescheiden belastingplichtigen zoiets opzet, informeer je toch vooraf naar de gevolgen. De bank is niet (moreel) verplicht om uit eigen beweging over dergelijke fiscale gevolgen te adviseren, tenzij je dat expliciet vraagt. En dan verwijzen ze naar een fiscalist, lijkt mij.