Besnijden minder risicovol dan blindedarmoperatie 3

De suggestie van Ayaan Hirsi Ali om het besnijden van jongetjes strafbaar te stellen is onnodig: het is reeds onwettig. Zij kan er beter op aandringen dat de wet gehandhaafd wordt. Immers, de wet waarborgt de integriteit van het menselijk lichaam. Op grond hiervan had men vóór wetswijziging niet eens het recht om wangslijm van een verdachte af te nemen. Het verwijderen van een deel van het lichaam is echter veel ernstiger, want onomkeerbaar. Het argument dat besnijdenis geen nadelige gevolgen heeft, raakt kant noch wal. Ook het afknippen van de oorlelletjes zal nauwelijks tot functieverlies leiden. Voorts is het gebruikelijk dat kinderen zonder hun instemming alleen aan zinvol medisch handelen, zoals vaccinatie, worden onderworpen. Sommigen bepleiten namelijk besnijdenis omdat deze de kans op baarmoederkanker bij de partner zou verminderen. Het is dus rijkelijk vroeg om deze behandeling reeds bij kleuters toe te passen, tenzij men uitgaat van kinderseks. Ook uit hygiënisch oogpunt is het dus nog niet te laat als de betrokkenen zelf daarover beslissen wanneer die zover zijn. Vergelijk de doop van de Doopsgezinden.

Hoe komt het dan dat de wet op zo'n grote schaal wordt overtreden? Omdat Nederland blijkbaar nog geen volledig seculiere staat is. Religieuze rituelen, hoe onzinnig ook, kunnen dan boven de wet gaan. Onzinnig, omdat jongensbesnijdenis, net als andere achterhaalde voorschriften, stamt uit de tijd dat de desbetreffende volken het in de woestijn zonder douches moesten stellen. Vrijheid van godsdienst is een schone en in de Grondwet vastgelegde zaak. Zij eindigt echter, evenals als vrijheid van meningsuiting, waar zij in conflict komt met de wet.