Antillianen juichen plan opheffing toe

De regering van de Nederlandse Antillen is enthousiast over het plan het land op te heffen. Daarmee reageren ze op het advies van de werkgroep Bestuurlijke en Financiële Verhoudingen waarin wordt voorgesteld de staatkundige structuur op te breken.

Het kabinet-Ys wil zo snel mogelijk de plannen uitvoeren. Minister Thom de Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) liet echter merken niet zo snel te willen gaan: ,,De inhoud staat voorop. Snel en zorgvuldig moeten niet elkaar vijand worden,'' aldus De Graaf die op dienstreis is in de Antillen. Hij erkent wel dat de huidige staatkundige situatie onhoudbaar is geworden, maar hij wil eerst meer zekerheden over andere problemen, zoals de slechte financiële situatie, de armoede en de criminaliteit. De Graaf kreeg het rapport gisterochtend officieel overhandigd, samen met de Antilliaanse minister Gibson voor staatkundige zaken.

Gibson, premier Ys, maar ook werkgroepvoorzitter A. Jesurun drongen er op aan dat Nederland nog dit jaar akkoord gaat met de hoofdlijnen van het rapport, zodat tijdens een Ronde Tafel Conferentie in juli 2005 door beide regeringen bindende afspraken over wijzigingen in het Koninkrijksstatuut gemaakt kunnen worden.

Volgens het voorstel van de werkgroep wordt de Nederlandse Antillen als land opgeheven, krijgen Curaçao en Sint Maarten de status van land en worden Bonaire, Saba en Sint Eustatius `koninkrijkseiland'. Dat betekent dat ze een een directe band met Nederland krijgen, met onderling merendeels vrijwillige samenwerkingsverbanden.

,,We praten sinds het uittreden van Aruba uit het Antilliaanse staatsverband, in 1986, al over staatkundige problemen met elkaar, we kunnen er niet nog eens twintig jaar over praten,'' aldus Ys. ,,De agenda's mogen daarmee niet verder belast worden; we hebben andere problemen op te lossen. Het land heeft geen draagvlak en geen toegevoegde waarde meer. Dan moet je geen halve maatregelen nemen.''

In 2006 en 2007 zijn er op de Antillen verkiezingen. Daarom moet er vaart achter de besluitvorming worden gezet, vindt Ys. ,,Want voor het doorvoeren van veranderingen heb je politieke stabiliteit nodig.'' Volgens Gibson slokt het land toch alleen maar bestuurskracht en geld op: ,,Het zijn vergaande voorstellen en ze vergen veel moed van Antilliaanse en Nederlandse politici.''