Antillianen blij met plan opheffing

De regering van de Nederlandse Antillen is enthousiast over het plan het land op te heffen. Dat is de reactie op het advies van de werkgroep Bestuurlijke en Financiële Verhoudingen de staatkundige structuur op te breken.

2