'Allochtone jongeren lenen niet'

Volgens de Amsterdamse wethouder Ahmed Aboutaleb zijn de plannen van staatssecretaris Rutte van Onderwijs rond de studiefinanciering desastreus voor de toekomst van veel allochtone jongeren uit arme gezinnen.

Ahmed Aboutaleb is Marokkaan van geboorte en lid van de PvdA. Sinds februari is hij wethouder van Sociale Zaken, Onderwijs en Integratie in Amsterdam. In eerdere interviews benadrukte hij dat in zijn ogen onderwijs de belangrijkste weg naar integratie is. Hij maakt zich dan ook grote zorgen over de plannen van staatssecretaris Rutte van Onderwijs.

”Het plan om de studiefinanciering om te zetten in leningen is desastreus voor de toekomst van veel allochtone jongeren uit arme gezinnen. Het argument van staatssecretaris Rutte dat een lening een investering is in hun toekomst en ze met een goede baan de lening wel kunnen terugbetalen, geldt niet voor deze kinderen. Dat is liberale ideologie en denken in individuen. Bij een groot deel van deze jongeren is er thuis geen reserve om bij te dragen in een studie en er is geen cultuur van lenen. Ze lenen gewoon niet. Ze kunnen zich niet veroorloven zich zo diep in de schulden te steken. En daarmee verspil je talent. Amsterdam heeft dat talent juist hard nodig als motor van de economie.

”Afgelopen zomer bleek uit eigen onderzoek van de gemeente Amsterdam, dat 40.000 Amsterdamse kinderen in armoede leven. Dat is bijna een derde van alle Amsterdamse kinderen. Dat is heel veel en een flink deel van hen zijn van buitenlandse afkomst. Zij leven een leven waarin geen plaats is voor iets extra's als een sportclub, muziekschool of een computer. In Amsterdam is nu vijf miljoen euro vrijgemaakt waarmee we arme gezinnen met schoolgaande kinderen steunen. Zodat talentvolle kinderen in ieder geval naar de school kunnen waar ze thuis horen. En de boeken en hun tramabonnement wordt betaald. Dat beleid wordt in de gemeente ook door VVD en CDA gedragen.

”Maar de bezuinigingsmaatregelen die het kabinet nu voor ogen staan met het hoger onderwijs gaat de draagkracht van een gemeente als Amsterdam te boven en doet deze maatregel teniet. Dat heeft grote gevolgen voor de toekomst van de stad. Je ziet nu juist in de Amsterdamse universiteiten en hogescholen dat het aantal studenten van buitenlandse afkomst snel toeneemt. Er is een duidelijke verandering gaande.

”In arme gezinnen is er geen geld voor een bijdrage aan de studie. Zij gaan werken na hun diploma voortgezet onderwijs om een financiële bijdrage te leveren aan het gezin. Met verhogen van het collegegeld na zes jaar studeren erken je ook niet dat er jongeren zijn die via het vmbo en mbo uiteindelijk toch in het hbo terechtkomen. Dat moeten ze dan wel binnen vijf jaar doen en dat is een pittige klus. Studenten die deze route afleggen worden gestraft voor de omweg die ze maken. Terwijl het juist positief is dat ze er uiteindelijk wel komen. En door de financiering voor studenten ouder dan dertig jaar stop te zetten tref je ook een steeds groter wordende groep allochtone vrouwen die op latere leeftijd weer naar de schoolbanken gaat. Een soort tweedekansonderwijs, zoals dat in de jaren zeventig door veel Nederlandse vrouwen werd gevolgd. Het studeren wordt onbetaalbaar en daardoor kunnen deze vrouwen niet wat wij allemaal zo graag van ze willen: meedoen aan deze maatschappij en uiteindelijk werken.

”Dit kabinet heeft als motto 'een leven lang leren' en wil het aantal hoger opgeleiden vermeerderen. Maar wat het nu doet is het paard achter de wagen spannen. Het lijkt er nu op dat een aantal maatregelen van tafel is. Maar ik ben niet gerust over de plannen voor het omzetten van de studiebeurzen in leningen. Mijn dochter krijgt 70 euro studiefinanciering per maand. Dat hebben wij als gezin niet nodig. Ken studiefinanciering toe naar het inkomen van de ouders. Hogere inkomens kunnen wel lenen of de studies van hun kinderen financieren.