Wegen veiliger met andere snelheden

Meer variatie in de maximumsnelheid op autosnelwegen kan de geloofwaardigheid van de snelheidslimieten vergroten. Dit zal leiden tot minder snelheidsovertredingen en daardoor tot een jaarlijkse reductie van 250 tot 300 verkeersdoden, op een totaal van 1.100.

Dat stelt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in een rapport dat gisteren is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Volgens het onderzoek zijn veel snelheidslimieten ,,ongeloofwaardig'' en nodigen daarmee uit tot het overtreden daarvan. Het wegbeeld, aldus de SWOV, is dikwijls niet in overeenstemming met de snelheidslimiet. ,,Om te bereiken dat weggebruikers zich ook werkelijk aan de snelheidslimiet houden, is het noodzakelijk dat die limiet overeenkomt met de verwachtingen die het wegbeeld oproept.''

De verkeersonderzoekers uit Leidschendam pleiten ervoor dat alle snelheidslimieten in Nederland binnen enkele jaren worden aangepast aan het wegbeeld of, omgekeerd, dat het wegbeeld aan de snelheidslimiet wordt aangepast. ,,In de praktijk kan dit betekenen dat op sommige wegen de limiet omhoog zou moeten, terwijl er op andere wegen juist minder hard zou moeten worden gereden'', aldus de onderzoekers van het SWOV. De veiligheid is bij verhoging van de snelheidslimiet niet in het geding.

Ook het draagvlak voor politietoezicht op de naleving van de snelheidslimieten zal toenemen, stelt de SWOV, als maximumsnelheden geloofwaardiger worden gevonden. De hardnekkige en grove hardrijder kan vervolgens ,,minder tolerant'' worden aangepakt.

Op langere termijn moet ook worden overgestapt op een systeem van ,,dynamische snelheidslimieten'' die zijn afgestemd op actuele situaties. ,,Te denken valt aan verschillende limieten tijdens neerslag of droog weer of bij verschil in verkeersdrukte. De weggebruiker zal dan via matrixborden boven de weg of door informatie in de auto worden geïnformeerd over de ter plekke toegestane rijsnelheden.''