Veel brandwonden bij allochtoon kind

Een groot deel van de kinderen die brandwonden oplopen is allochtoon. Uit onderzoek van de Brandwonden Stichting blijkt dat dit cijfer twee keer zo hoog is als op basis van de bevolkingsopbouw kan worden verondersteld. De oorzaak is meestal hete thee. ,,Soms is 75 procent van de patiëntjes in het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk allochtoon'', constateert de medisch coördinator.