Planbureau biedt alternatief VUT

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft een plan gepresenteerd om de ruzie tussen kabinet en sociale partners over de toekomst van prepensioen en VUT op te lossen. Het stelt voor de VUT te veranderen in een spaarregeling, waarvan ook werknemers profiteren die niet eerder stoppen met werken. De plannen van het kabinet om de fiscale begunstiging van VUT en prepensioen te schrappen noemt het CPB ,,het verkeerde middel voor het juiste doel'' en ,,een paardenmiddel''.

Volgens het Planbureau is het onzeker of de kabinetsplannen werknemers aansporen langer te werken. De besparingen die het kabinet ervan verwacht noemt het CPB twijfelachtig. Het ziet evenmin reden de overgang naar nieuwe regelingen drastisch te versnellen. De CPB-notitie is geschreven als voorbereiding op een hoorzitting die de Tweede Kamer maandag houdt over de kabinetsplannen met VUT en prepensioen.

Bij de huidige VUT-regelingen verliezen werknemers, die wel premie hebben betaald, hun aanspraken als ze niet vervroegd uittreden. Deze regelingen worden sinds 1997 geleidelijk omgezet in prepensioenregelingen. Hierbij bouwen werknemers een individueel potje dat ze kunnen aanspreken als ze willen stoppen met werken voordat ze 65 zijn. Het kabinet wil de fiscale aftrekbaarheid van die premies de komende tien jaar schrappen.

Het Planbureau vindt dat het kabinetsbeleid de gecompliceerde omzetting van deze stelsels onnodig onder druk zet. Bovendien verwacht het dat de zogenoemde levensloopregeling die het kabinet voorstelt slechts leidt tot verschuiving van fiscale aftrekbaarheid. Daardoor zal de verwachte kabinetsbezuiniging een illusie blijken. Het is volgens het CPB eenvoudiger de VUT te veranderen in een spaarpot, waarbij werknemers VUT-premies kunnen opsparen als ze doorwerken tot hun pensionering.

Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen eerder deze week liet minister Zalm (Financiën, VVD) zich na aanvankelijke aarzeling positief uit over een `spaar-VUT'. Het zou het allerbeste zijn als de huidige VUT-regelingen, zolang ze nog bestaan, allemaal daarin worden omgezet, zei hij.

Hij hield wel vast aan de kabinetsplannen en wees er op dat verandering van de VUT-regelingen geen zaak is van het kabinet, maar van de beheerders van de pensioenfondsen, de organisaties van werkgevers en werknemers.

Tweede-Kamerlid Crone (PvdA) noemt het negatieve oordeel van het CPB over de kabinetsplannen ,,dynamiet''. De aanbeveling voor een spaar-VUT biedt volgens hem ook een opening voor het kabinet om ,,zonder gezichtsverlies'' uit de impasse met de vakbeweging te komen.

Debat: pagina 2