Nieuwe imams op kennis koran getest

Buitenlandse imams worden straks voor hun komst naar Nederland getest op hun kennis van de koran. Eveneens moeten ze vanaf midden volgend jaar, net als de importbruiden uit niet-westerse landen, een verplicht inburgeringsexamen in het land van herkomst afleggen.

Dat maakte minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) gisteren in Istanbul bekend na afloop van haar bezoek aan de theologische faculteit van de Marmara Universiteit. Ze sprak daar met twee godsdienstprofessoren over de mogelijkheid om de test ,,naar de kwaliteit van de kennis van buitenlandse imams van de koran'' mede door hen te laten ontwikkelen. Verdonk wil een werkgroep van Turkse en Nederlandse ambtenaren dit voorstel laten uitwerken.

De minister, die deze week drie dagen in Turkije was, komt zo tegemoet aan de wens van een meerderheid in de Tweede Kamer om alleen nog imams in Nederlandse moskeeën te laten prediken die hier zijn opgeleid. In Nederland bestaat evenwel nog geen imamopleiding. Omdat de opzet daarvan ook nog wel enige jaren kan vergen, zoekt Verdonk naar tussenoplossingen.