Europa weer niet eens over invoering van `eurovignet'

Europese transportministers hebben gisteren weer geen akkoord bereikt over een geharmoniseerd tolsysteem (`eurovignet') voor vrachtwagens. Een compromisformule van EU-voorzitter Nederland werd getorpedeerd door Frankrijk.

Minister Peijs (Verkeer & Waterstaat) sprak de vrees uit voor een wildgroei in toltarieven. Zij wees op plannen in nieuwe lidstaten. ,,Die hebben het geld nodig en gaan beginnen.'' Het `eurovignet' moet gaan gelden voor trans-Europese netwerken. Toltarieven moeten zijn gebaseerd op kosten van aanleg en onderhoud van wegen. Het Nederlandse voorzitterschap heeft sinds de zomer in diplomatiek overleg geprobeerd de tegenstellingen te overbruggen tussen perifere en centraal gelegen lidstaten. De perifere landen zijn gebaat bij lage tarieven en zekerheid dat het geld naar wegeninfrastructuur gaat. De centrale lidstaten willen zo veel mogelijk vrijheid bij vaststelling en besteding van tolgeld.

Het zag er gisteren lange tijd naar uit dat een compromis mogelijk was. Het Nederlands compromisvoorstel over de besteding van de gelden bevatte een wat vage formulering over wegenonderhoud en alleen nog algemene principes voor de berekening van de toltarieven. Voor bergachtige gebieden zou een speciale tariefsverhoging (`mark-up') van 15 procent mogelijk worden. Om zich van de steun van perifere landen te verzekeren schrapte Peijs de speciale `mark-up' van 25 procent voor de Brennerpas, zeer tegen de zin van Oostenrijk dat een nog hoger tarief wenste. Verder kwam zij Duitsland en België tegemoet met de mogelijkheid voor een extra verhoging in stedelijke gebieden.

De Franse minister De Robien verzette zich uiteindelijk. Hij zei dat de voorgestelde tolregeling de in Frankrijk gebruikelijke particuliere concessies voor tolwegen via publiek-private partnerschappen zal bemoeilijken. Daarop schaarden Italië, Spanje en Duitsland zich aan de Franse kant. Peijs toonde zich verrast. Ze veronderstelde dat Parijs met andere hoofdsteden politieke afspraken over Europese dossiers had gemaakt ,,die niks met transport te maken hebben''. Het is volgens haar onzeker of het in de transportraad van december alsnog lukt.