Een volle week van 25 uur studeren

Studenten psychologie besteden gemiddeld 25,1 uur per week aan hun studie. Daarmee scoren ze het laagst van alle studenten aan universiteiten en hogescholen die hebben meegedaan aan een onderzoek naar studielast. De hardste werkers zitten bij de hbo-opleiding voor dramadocent en theater: zij besteden gemiddeld 45,2 uur per week aan hun studie.

Dit blijkt uit gegevens cijfers Choice, het Centrum Hoger Onderzoek Informatie voor Consument en Expert in Leiden, dat dit voorjaar is begonnen met het onderzoek naar studielast. Het is voor het eerst dat per studierichting wordt gekeken naar het aantal uren dat studenten aan hun studie besteden.

De opgaven van de studietijd zijn afkomstig van de studenten zelf. Het aantal ondervraagden verschilt per studie, gemiddeld gaat het telkens om een paar honderd studenten. Omdat pas veertig procent van alle studierichtingen is onderzocht presenteert Choice de uitkomsten onder voorbehoud.

Weinig tijd aan hun studie besteden, aldus de onderzoekers, studenten economie (25,4 uur), kunstgeschiedenis (25,5 uur) en Nederlands recht (26,4). Andere harde werkers zijn universitaire studenten industrieel ontwerpen (40,9 uur), hbo-studenten beeldende kunsten (40,4 uur) en studenten diergeneeskunde (39,8 uur).

Aanleiding voor het onderzoek is het gegeven dat Nederlandse studenten in vergelijking met andere Europese landen lang over hun studie doen. Na vier jaar studie heeft slechts tien procent van de universitaire studenten de studie afgerond, na zes jaar studie is dat veertig procent.

In Angelsaksische landen is zeventig procent van de studenten na zes jaar klaar. Staatssecretaris Rutte (Onderwijs, VVD) wil Nederlandse studenten sneller laten studeren door lang studeren te sanctioneren. In zijn voorstel wordt het collegegeld – nu 1.470 euro – vanaf het zesde studiejaar verhoogd tot maximaal 6.500 euro.

Morgen: Bijlage Studiekeuze