Antillen-advies verdeelt Kamer

CDA en VVD in de Tweede Kamer hebben enthousiast gereageerd op de voorstellen in het rapport van de commissie-Jesurun. De PvdA is kritisch, en noemt het rapport ,,halfslachtig''.

Het rapport van de commissie-Jesurun wordt vandaag gepresenteerd. De commissie, ingesteld door de Nederlandse en Antilliaanse regering, bepleit het afschaffen van de Antillen in zijn huidige vorm. Hij stelt onder meer voor van Curaçao en Sint-Maarten aparte landen te maken, zoals Aruba nu al is. Saba, Bonaire en Sint-Eustachius moeten direct onder het gezag van het koninkrijk vallen.

CDA en VVD willen voortvarend met het rapport aan de slag, zo melden zij aan het ANP. ,,Niet loslaten'', aldus het Kamerlid Van Fessem (CDA). ,,Hier wordt iedereen alleen maar beter van, behalve misschien een paar politici die gebaat zijn bij de huidige situatie.'' De CDA'er pleit er wel voor ook onderwijs tot een Koninkrijksaangelegenheid te maken, net zoals de rechtspraak dat volgens Jesurun wordt.

VVD'er Rijpstra is vol lof over de commissie die ,,de dingen bij naam heeft durven noemen.'' Hij vindt dat het pakket in zijn totaliteit moet worden doorgevoerd, ,,en niet een of twee dingen eruit halen.'' De VVD'er vindt wel dat de parlementariërs een belangrijkere plaats moeten krijgen in het voorgestelde stelsel. Hij denkt daarbij aan regelmatige bijeenkomsten van Antilliaanse en Nederlandse volksvertegenwoordigers.

PvdA'er Leerdam vindt het rapport ,,op zich goed'', maar vindt dat de analyse ,,er een beetje tussen in blijft hangen''. Als Antilliaanse parlementariërs in het Nederlandse parlement zitting moeten krijgen, moeten de Antillen ook de gehele Nederlandse wetgeving overnemen, vindt hij. Leerdam vindt dat de Antilliaanse en Arubaanse parlementen veel actiever moeten worden. Hij vindt dat het kabinet eerst beleid moet maken en geld moet vrijmaken voor de Antillen. Ook zouden meer Nederlandse ambtenaren op de Antillen moeten werken en Antillianen stimuleren om terug te gaan naar hun moederland.