Werkvergunning gegeven aan 17.000 Oost-Europeanen

Sinds de toetreding tot de Europese Unie van tien nieuwe lidstaten op 1 mei, heeft Nederland 17.000 werkvergunningen verleend aan burgers uit die landen.

agina 15