Veel te verliezen

[...] Vierentwintig uur per dag kabeltelevisie, talk radio, internet en blogosfeer hebben in dit land een steeds groter aantal lezers en kijkers bij de traditionele media weggelokt.

Een deel van de bijdragen van de nieuwe media is zo gek nog niet. Toch staat het buiten kijf dat er ontzaglijk veel op het spel staat, ontzaglijk veel te verliezen is voor ons allemaal als de traditionele media in dit land hun greep verliezen en er niet in slagen hun geloofwaardigheid te herwinnen en hun felheid te behouden.

De New York Times en CBS News behoren tot de belangrijkste nieuwsinstellingen ter wereld. USA Today is sinds zijn oprichting 22 jaar geleden een veel betere krant geworden. Ook de andere grote tv-maatschappijen dragen belangrijk nieuws en onderzoeksjournalistiek bij, evenals de andere grote kranten, nieuwsdistributeurs en het Public Broadcasting System.

Maar dat soort instellingen zijn schaars: nieuwsdiensten die over voldoende reikwijdte, geld en journalistiek talent beschikken, over de toewijding om iets grondig te onderzoeken en misstanden aan het licht te brengen – en over voldoende middelen om zich te kunnen verweren tegen pogingen van commerciële, juridische, politieke en andere lobby's om hen te intimideren.

Zij zijn volstrekt onmisbaar voor een welingelicht publiek en voor de democratie, en de mensen die deze bedrijven leiden, moeten nodig bijleren. [...]