Scheuring dreigt binnen organisatie notarissen

Binnen de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) dreigt een scheuring te ontstaan. Een aantal notarissen is van plan een nieuwe organisatie op te richten ter behartiging van hun belangen omdat de KNB te weinig doet om de beroepsgroep te beschermen.

De kritiek richt zich vooral op de onmacht van de KNB om fraduleuze notarissen aan te pakken, zo stelt L. Verstappen, kandidaat-notaris en hoogleraar notarieel recht aan de universiteit van Groningen. ,,Het lijkt erop alsof de KNB lijdzaam toeziet. Zij onderneemt wel acties, maar deze gaan niet ver genoeg en de uitwassen nemen toe.'' Verstappen staat niet alleen in zijn kritiek. Hij wordt gesteund door M. van Mourik, hoogleraar in Nijmegen, en andere notarissen.

De onvrede komt vooral voort uit het vrijgeven van de notaristarieven in 1999. Dit heeft in sommige gevallen geleid tot een prijzenoorlog waardoor er misstanden ontstaan omdat notarissen zo ver onder de kostprijs gaan werken dat het onmogelijk wordt transacties goed uit te voeren, stelt Verstappen. ,,Het gaat hier om een dienstverlening waarvan de klant niet kan weten of het goed gebeurt. En als er ver onder de kostprijs wordt gewerkt kan het onmogelijk goed gebeuren.'' Verstappen stelt dan ook voor om een onafhankelijke instantie tarieven te laten vaststellen, gebaseerd op de kostprijs waardoor de rust in de markt terugkeert. In 1999 veranderde de KNB ook van een standaard belangenvereniging in een publiekrechtelijke organisatie die als semi-overheidsinstelling moet toezien op de sector.

De KNB, waar elke notaris in Nederland verplicht lid van is, relativeert de boosheid. ,,De maatschappij is zeer tevreden over de notarissen, maar de notarissen zijn niet tevreden over zichzelf'', aldus voorzitter A. Heering. ,,Ik ontken dat de KNB niets doet. Deze week nog is er een notaris teruggefloten door de Kamer van Toezicht. Volgens mij ergeren de ontevreden notarissen zich vooral aan het gedrag van sommige collega's die té commericeel bezig zouden zijn. Dit heeft niets met geld te maken, maar met reputatie.''

De KNB hield onlangs een onderzoek onder haar leden waaruit bleek dat 80 procent van de 3.500 aangesloten notarissen voelt voor een nieuwe belangenvereniging. Het onderzoek wordt door de ontevreden notarissen aangegrepen als ondersteuning van de kritiek.

KNB-voorzitter Heering zei vanmorgen dat slechts 10 procent van de leden op het onderzoek had gereageerd en dat daarvan 8 procent zei een andere vereniging te willen.

,,Wij hebben voorgesteld dat deze leden zich verzamelen in een platform binnen de KNB om daar verder te praten'', zei Heering, die niet direct afwijzend staat tegenover een tweede notarisorganisatie. ,,Dit is in een aantal andere Europese landen ook het geval.''