Rijk betaalt 80 miljoen voor breedtesport

Staatssecretaris Ross-Van Dorp (Sport) trekt de komende zes jaar 80 miljoen euro uit voor breedtesportprojecten waarin een buurt, het onderwijs en de sport samenwerken. Dat heeft de CDA-bewindsvrouw gisteren in Amsterdam meegedeeld.

Die maatregel wordt de BOS-impuls genoemd. Het betreft een specifiekere voortzetting van de zogenoemde breedtesportimpuls, de algemene projectregeling die Ross' voorgangster Margo Vliegenthart (PvdA) vier jaar geleden introduceerde om sport te stimuleren onder een zo breed mogelijk publiek. Voor die regeling is ruim 50 miljoen euro uitgetrokken. Meer dan 350 gemeenten hebben er inmiddels profijt van gehad.

Het verschil tussen de twee regelingen is dat het huidige kabinet, in de geest van zijn opvattingen over normen en waarden, breedtesport wil gebruiken om specifiek jongeren uit achterstandsbuurten aan te zetten tot meer bewegen. Vliegentharts opzet was breder; voor haar regeling kwam een scala aan breedtesport-initiatieven in aanmerking.

Ross-Van Dorp ziet meer in een gerichte aanpak, en verwacht op die manier gunstige neveneffecten. De staatssecretaris: ,,Aangezien de school altijd bij het project betrokken moet zijn, helpt het naar mijn verwachting ook tegen schooluitval. Dat de combinatie buurt, school en sport werkt, bewijzen lopende projecten, zoals die in het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes, waar kinderen op een kickboksschool les krijgen van een wereldkampioen in combinatie met verplichting tot huiswerkbegeleiding. Zo heeft iedereen er baat bij: de kinderen bewegen meer, de buurt ondervindt minder overlast van baldadige jongeren en de ouders weten dat hun kinderen in goede handen zijn.''

Voor 2005 heeft Ross-Van Dorp 9,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. De subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de kosten; de rest zal van de gemeente en particuliere instellingen moeten komen. Als de 80 miljoen van de overheid volledig wordt gebruikt, betekent dat over zes jaar derhalve een reële uitgave van 160 miljoen euro voor de breedtesport. Overigens worden tot 1 januari 2005 nog aanvragen gehonoreerd in het kader van de oude regeling, die tot eind 2008 loopt.

De regie van de nieuwe BOS-projecten is altijd in handen van de gemeente. Die moet de plannen beoordelen en de subsidie aanvragen. Daarnaast kunnen particuliere organisaties een rol spelen, zoals gisteren in het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart werd gedemonstreerd.

Ross-Van Dorp maakte de nieuwe regeling bekend bij de ingebruikname van een Richard Krajicek Playground op het terrein van het Nova Esprit Collega, een school met grotendeels allochtone leerlingen. Het nieuwe speelterrein is het tiende dat de Richard Krajicek Foundation in gebruik neemt. Het is, conform de bedoelingen van de oud-tennisser, bestemd voor jongeren met weinig mogelijkheden om te sporten.

Ross-Van Dorp vertelde gisteren hoge verwachtingen van de BOS-impuls te hebben. Als de regeling in 2010 afloopt, wil zij dat er minstens vierhonderd breedtesportprojecten in gang zijn gezet. Daarbij zullen tienduizenden jongeren betrokken zijn. Ross wil de resultaten meten en het project, indien nodig, bijsturen.