Professor Bernhardi

Schnitzlers komedie, uitgevoerd door Vlaamse groep De Roovers, gaat over een spraakmakend antisemitische zaak in Wenen van rond de eeuwwisseling. De joodse directeur van een ziekenhuis verbiedt een priester om een meisje het sacrament toe te dienen. Dit nietige incident leidt tot een lastercampagne van de katholieken waarbij de directeur veroordeeld wordt. De Roovers geven het praatstuk een fysieke component door de ruzies met gooi- en smijtwerk te illustreren.

14 okt Maastricht,

Toneelacademie. Inl 0032-32350490 of www.deroovers.be.