Oost-Europa: er is nog veel te doen

De regeringen van Roemenië, Bulgarije en Kroatië hebben zich verheugd getoond over het oordeel van de Europese Commissie, maar geven er zich blijkens hun reacties rekenschap van dat er nog veel moet gebeuren.

Opgetogen toonde zich gisteren de Bulgaarse minister van Buitenlandse Zaken, Solomon Pasi. Hij zei ,,uitzonderlijk blij'' en ,,uitzonderlijk dankbaar'' te zijn met het oordeel, dat zijn land in 2007 kan toetreden tot de EU. De woordvoerders van de diverse Bulgaarse partijen prezen de objectiviteit van het rapport van de Commissie, inclusief de punten van kritiek. Bulgarije, aldus een woordvoerder van de partij van de Turkse minderheid, ,,is maar één stap van de EU af''. Unaniem oordeelden de Bulgaarse woordvoerders dat het tempo van de hervormingen het komend jaar niet mag verslappen.

Soortgelijke reacties kwamen ook uit Roemenië: ook daar was men blij met de conclusie dat Roemenië in 2007 lid van de EU kan worden, en vooral met de vaststelling dat Roemenië een functionerende markteconomie heeft, en ook daar nam men zich de kritiek op Roemenië ter harte. ,,Onze plicht is het deze tekortkomingen te herstellen, ten behoeve van het volk'', zei minister van Buitenlandse Zaken Mircea Geoana. Hij zei dat de regering een lijst van langetermijn-acties gaat opstellen en deed een beroep op de hele Roemeense samenleving om mee te werken, want ,,Roemenië's reputatie hangt niet alleen af van de regering.'' Premier Adrian Nastase sprak van ,,een beslissend moment voor het slagen van het [belangrijkste] politieke project in Roemenië'', het lidmaatschap van de EU.

De Roemeense media betwijfelen overigens of Roemenië alle pijnpunten tijdig kan verhelpen. ,,Ik ben sceptisch over de vraag of Roemenië aan de standaard van de EU kan voldoen, vooral ten aanzien van de corruptie en de persvrijheid. We hebben een slechte staat van dienst. Bovendien heeft onze politieke elite moeite met het begrijpen van Westerse standaarden'', zei een journalist van het blad Evenimentul Zilei.

De Kroatische minister van Buitenlandse Zaken Miomir ˇZuzul zei dat ,,Kroatië vanaf vandaag een nieuw tijdperk betreedt''. Hij voegde daaraan toe dat de voortgang richting het lidmaatschap van de Europese Unie nu helemaal van de Kroaten zelf afhangt. De Europese Commissie opende gisteren de weg naar onderhandelingen, maar tekende aan dat het lidmaatschap kan worden opgeschort als Kroatië in gebreke blijft op een aantal terreinen, waaronder de democratie, de rechten van minderheden, de markteconomie en de samenwerking met het Joegoslavië-tribunaal.