Justitie: meer eigen onderzoek terreur

Het openbaar ministerie gaat meer eigen onderzoek naar terrorisme doen. Het OM verwacht daardoor minder afhankelijk te worden van informatie van de veiligheidsdienst AIVD.

Dat zeggen hoofdofficier M. van Erve en zijn plaatsvervanger A. Nieuwenhuizen van het landelijk parket in een vraaggesprek met deze krant. De top van het parket zegt tevreden te zijn over de samenwerking met de AIVD, maar wil de eigen ,,informatiepositie'' verbeteren om beter beslissingen te kunnen nemen over acties. In vrijwel alle terrorisme-zaken, handelde justitie tot dusver na een ambtsbericht van de AIVD. ,,Het is heel erg moeilijk de herkomst en de geloofwaardigheid van de informatie die je in een ambtsbericht krijgt te beoordelen'', aldus Nieuwenhuizen.

Het OM zegt vaak geen keuze te hebben als de AIVD met een tip komt. In het belang van de veiligheid moet onmiddellijk tot actie worden overgegaan. Dat gebeurde vorige week zondag in Utrecht waar een woning op explosieven werd onderzocht en het Marokkaanse gezin dat er woont werd opgepakt. De zaak leidde tot ophef, vooral toen bleek dat er niets gevonden werd.

Minister Donner (Justitie) kondigde eerder aan dat de samenwerking van OM, AIVD en andere relevante diensten wordt geïntensiveerd. Het landelijk parket is enthousiast over het delen van informatie in een zogeheten Contra Terrorisme Box. ,,Daardoor kunnen we sneller een beslissing nemen'', zegt hoofdofficier Van Erve. Maar het landelijk parket wil ook zelf aan die informatiepositie werken. `Ideologische criminaliteit' wordt een speciaal aandachtsgebied van het landelijk parket, staat in een `Strategienota Nationale Recherche' die binnenkort naar de Kamer wordt gestuurd.

Op dit moment houden ongeveer 25 rechercheurs van Unit Terrorismebestrijding en Bijzondere Taken zich bezig met onderzoek naar terroristische activiteiten. Naar aanleiding van de Strategienota zal het aantal rechercheurs voor de bestrijding van `ideologische criminaliteit' met 60 worden uitgebreid, zo verwacht het OM. ,,We zullen scherp moeten kiezen'', zegt Van Erve: ,,Meer aandacht voor terrorisme zal ten koste kunnen gaan van sommige drugszaken.'' Ook in het `Nationale Dreigingsbeeld' dat de Dienst Nationale Recherche Informatie jaarlijks wil uitbrengen over zware criminaliteit in Nederland, zal terrorisme een belangrijke plaats innemen. In het eerste dreigingsbeeld, dat in juni uitkwam, onbreekt terrorisme geheel. Tot dusver waren dreigingsanalyses over terrorisme een vrijwel exclusieve zaak voor de AIVD.

Het distributiecentrum van V&D in Utrecht-Zuid heeft gisteren bezoek gekregen van twee rechercheurs en een bomhond, zo bevestigt V&D. Dit zou verband houden met de arrestatie vorige week van een terroristische activiteiten verdachte man.

Interview: pagina 3