Irak had geen verboden wapens

Irak bezat geen massavernietigingswapens toen een Amerikaans-Britse invasiemacht vorig jaar het land binnenviel onder verwijzing naar het gevaar dat het voor de wereldvrede vormde. Irak heeft na de Golfoorlog van 1991 zijn chemische wapens vernietigd en zijn nucleaire programma opgegeven en in 1995 zijn biologische wapenprogramma.

Dat heeft Charles Duelfer, chef van de Amerikaanse wapeninspecteurs, in het Congres gezegd. Hij presenteerde gisteren een rapport over de bevindingen van de Iraq Survey Group, die ruim een jaar onderzoek heeft gedaan in Irak.

Duelfer, opvolger van de vorig jaar opgestapte David Kay, concludeerde ook dat het vermogen van de toenmalige Iraakse leider Saddam Hussein om massavernietigingswapens te ontwikkelen, was afgenomen door de internationale sancties die in 1990 tegen Irak werden afgekondigd. Wel had hij uit vraaggesprekken met Saddam Hussein en andere Iraakse leiders opgemaakt dat Saddam wel massavernietigingswapens wilde hebben, en hoopte zijn programma's nieuw leven in te blazen na de opheffing van de sancties.

Het Witte Huis maakte daaruit in een eerste reactie op dat Saddam Hussein wel degelijk een gevaar voor de wereld vormde. President Bush zelf zei in Pennsylvania dat ,,er een risico, een echt risico was dat Saddam Hussein wapens of materiaal of informatie zou doorspelen aan terreurnetwerken''.

De Britse premier Tony Blair zei gisteren dat het rapport aantoont dat Saddam ,,geen intentie had om zich neer te leggen bij de VN-sancties''. ,,Ik hoop dat anderen nu de eerlijkheid hebben te erkennen dat het rapport aantoont dat de sancties niet werkten'', aldus Blair.

goed voor kerry: pagina 4

www.nrc.nl/doc: tekst