Geen korting WAO samenwonende broers en zussen (Gerectificeerd)

Broers en zussen die samenwonen om voor elkaar te zorgen, worden niet meer gekort op hun WAO-uitkering als dat administratief, praktisch en financieel mogelijk is. Met die toezegging kwam staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken, VVD) vanochtend een meerderheid van de Kamer tegemoet. Zelf meent hij dat het maken van deze uitzondering een ,,enorme administratielast' oplevert. Voor het eind van dit jaar onderzoekt hij de mogelijkheden. De linkse oppostie uitte forse kritiek op de manier waarop nu wordt onderzocht of mensen al of niet samenwonen. Er zou sprake zijn van intimidatie en onduidelijke wetgeving.

Rectificatie

WAO-AOW

In het artikel Geen korting WAO samenwonende broers en zussen (7 oktober, pagina 2) staat dat samenwonende broers en zussen niet worden gekort op hun WAO-uitkering (wegens arbeidsongeschiktheid) wanneer zij voor elkaar zorgen. Het gaat om de AOW-uitkering (wegens ouderdom).