Europa en Birma

De Europese Unie verscherpt de strafmaatregelen tegen Birma, omdat de machthebbers niet ingaan op de Europese eis tot herstel van de democratie.