Etzioni neemt immorele leiders in bescherming 2

Er zit een hoop common sense in de ideeën van Amatai Etzioni, zijn bijdrage aan de normen en waarden-conferentie kan grotendeels op mijn instemming rekening. Maar zoals zo vaak gaat het niet alleen om goede ideeën. Wat vooral ook telt is of je ze in praktijk brengt. Juist in dat opzicht lijkt dit kabinet, of ten minste premier Balkenende, niet te willen luisteren naar zijn eigen goeroe.

Etzioni zegt in zijn toespraak heel duidelijk: ,,De beste manier om wezenlijke veranderingen in beleid en wetgeving op gang te brengen is dan ook om te beginnen met een morele dialoog over de thema's in kwestie en deze dialoog te voeden tot hij rijpt, totdat hij leidt tot een nieuwe, gedeelde moraal''.

Het kabinet heeft het poldermodel begraven en vervangen door een ramkoers met de vakbeweging. Juist van een premier die zegt te worden geïnspireerd door het mozaiek van eenheid in verscheidenheid, zou je toch verwachten dat hij dan ook investeert in dialoog en draagvlak voor pijnlijke besluiten. Practice what preach. Ook dat is een advies van Etzioni.