De banken moeten zich beter informeren

De heer Scholten van het Rotterdams havenbedrijf geeft geheel alleen bankgaranties af tot een veel hoger bedrag dan waartoe hij bedrijfsmatig geautoriseerd is. Het lijkt mij dat in dit geval de banken boter op het hoofd hebben. In het handelsregister kan altijd worden nagegaan tot hoever iemand van een bedrijf geautoriseerd is. Voorzover men overeenkomsten aangaat die deze publiekelijk bekende autorisatie te boven gaan, kan men de daaruit voortkomende verplichtingen niet van het betreffende bedrijf afdwingen. Scholten is voor deze verplichtingen persoonlijk aansprakelijk en de banken moeten hun geld maar bij hem gaan halen.

Kan hij aan deze verplichtingen niet voldoen, dan hebben de banken pech gehad en hadden zij zich bij het accepteren van de garanties aan Scholten beter moeten informeren.

    • Dirk Verboom