Chili wijzigt grondwet Pinochet

De Chileense Senaat heeft ingestemd met belangrijke wijzigingen van de grondwet uit 1980, destijds ingesteld door dictator Augusto Pinochet. De wijzigingen beperken de invloed van het leger binnen de politiek. De president krijgt de bevoegdheid de legertop te vervangen. Nu worden nog tien van de 48 senatoren – hoge militairen, ex-ministers en oud-leden van het Hooggerechtshof – voor het leven benoemd. Ook heeft iedere ex-president recht op een zetel voor het leven. Daaraan komt in maart 2006 een einde.