CDA oneens met rapport Turkije

Het CDA is het oneens met de aanbeveling van de Europese Commissie om onderhandelingen te openen over een volwaardig EU-lidmaatschap voor Turkije. Volgens fractievoorzitter Verhagen voldoet Turkije blijkens het rapport van de Commissie zelf nog niet aan de eerder overeengekomen criteria. Pas als dat het geval is, kan er worden onderhandeld. ,,Het kan best zijn dat dat al in 2005 is'', aldus Verhagen gisteren op een CDA-bijeenkomst.

Hiermee is de Kamerfractie van de grootste regeringspartij in aanvaring gekomen met het kabinet. Dat had eerder bij monde van minister Bot (Buitenlandse Zaken) verklaard dat de onderhandelingen in de tweede helft van 2005 kunnen beginnen, als de Europese regeringsleiders het hierover op een top in december eens kunnen worden.

Het is voor het kabinet, dat dit half jaar als voorzitter optreedt van de EU, ongemakkelijk dat er bij de eigen achterban verdeeldheid is ontstaan over het gevoelige onderwerp `Turkije'. Vice-premier Zalm, die als vervanger optreedt voor premier Balkenende, noemde het rapport gisteren ,,grondig, genuanceerd en hier en daar kritisch''. Volgens hem vormt het ,,een goede basis'' voor de EU-leiders om in december tot een besluit te komen over het openen van onderhandelingen met de Turken.

Anders dan bij voorgaande gelegenheden is de VVD ditmaal minder terughoudend dan het CDA. Het Tweede-Kamerid Van Baalen noemde het rapport ,,streng maar rechtvaardig''. Van Baalen had gisteren tijdens een discussie kritiek op het standpunt van coalitiepartner CDA. ,,Je moet op zeker ogenblik ook ja durven zeggen. We hebben nu voldoende zekerheid. We gaan in 2005 onderhandelen. De VVD durft dat te zeggen.''

De grootste oppositiepartij, de PvdA, wil zich nog niet binden aan een datum voor het openen van onderhandelingen. ,,Wij delen de conclusie dat begonnen kan worden met onderhandelen mits een aantal problemen is opgelost'', aldus Kamerlid Timmermans. Hij wil echter eerst meer zekerheid over een oplossing voor de problemen, die vooral op het terrein van de mensenrechten liggen. Pas dan kan zijn fractie akkoord gaan met het verstrekken van een datum aan de Turken.

De LPF doet het rapport van de Europese Commissie daarentegen af als ,,broddelwerk''.