Bosnië: archieven Serviërs naar hof

De uit de Bosnische oorlog daterende militaire archieven van de Bosnische Serviërs bevinden zich sinds gisteren in handen van het Joegoslavië-tribunaal. De archieven werden door de regering van de Servische Republiek in Bosnië aan het tribunaal overhandigd. Het gaat om zeshonderd verslagen van bijeenkomsten van de legerleiding van de Bosnische Serviërs. Het grote manco van de overdracht is het ontbreken van archieven die betrekking hebben op het doen en laten van Radovan Karadzic, indertijd de politieke leider van de Bosnische Serviërs. De premier van de Servische Republiek beloofde gisteren de speurtocht naar die archieven voort te zetten.