Alleen buitenstaanders willen Jordaangracht

In de onderkop bij het artikel `Heeft grachtengordel grachten zat?' in NRC Handelsblad van 30 september staat: `Amsterdamse Jordaan diep verdeeld over uitgraven van gedempte gracht'. Uit het artikel zelf blijkt dat juist de buurtbewoners en ondernemers in de Jordaan zich als één blok tegen de ontdempingsplannen keerden op de beschreven actieavond. Het zijn juist de mensen van buiten de Jordaan, grachtengordelbewoners, die voor zo'n gracht zijn. Ook uit ons buurtonderzoek blijkt dat Jordanezen massaal tegen de ontdemping zijn.

Stadsdeelwethouder G. Frankfurther (D66) wil ons graag anders doen geloven. Tegen hem werden op de in het artikel beschreven actieavond twee formele klachten ingediend wegens het schenden van de informatievoorziening en inspraakregelingen in deze zaak. De wethouder heeft de burgers in de Jordaan te weinig en te laat over zijn plannen geïnformeerd. In de Tweede Kamer is zoiets een doodzonde.

Wij vinden juiste informatievoorziening ook voor lokale democratie van levensbelang.