Terugkeerder tijdelijk in Leeuwarden

In Leeuwarden komt de eerste locatie voor uitgeprocedeerde asielzoekers die vrijwillig terugkeren naar het land van herkomst. Tweehonderd asielzoekers, die onder de nieuwe vreemdelingenwet vallen, krijgen onderdak in het huidige leegstaande asielzoekerscentrum Burmania in de Friese hoofdstad.

In tegenstelling tot een vertrekcentrum, zoals in het Groningse Ter Apel (gemeente Vlagtwedde), is er in de tijdelijke opvang in Leeuwarden geen vreemdelingenpolitie. De nieuwe bewoners mogen maximaal acht weken in het centrum blijven. De tijdelijke opvang blijft tot 1 maart volgend jaar open. Ook Vluchtelingenwerk en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) krijgen een taak bij begeleiding van deze asielzoekers.

De asielzoekers die naar Leeuwarden gaan, vallen onder de nieuwe vreemdelingenwet en zijn na 1 januari 2001 naar ons land gekomen. Krachtens de nieuwe wet is de terugkeer van deze uitgeprocedeerden hun eigen verantwoordelijkheid. Vanaf januari 2005 worden asielzoekers die niet direct aan de grens worden geweigerd in een oriëntatiecentrum geplaatst. Daar wordt bekeken of de persoon asiel krijgt of terug moet.

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) benaderde de gemeente Leeuwarden zelf met de vraag of het oude azc tot een tijdelijke onderdaklocatie kon worden omgezet. Volgens directeur H. Torremans van het COA in de zes noordelijke provincies is eerst gekeken naar leegstaande asielzoekerscentra als tijdelijke locatie. Mogelijk komt er ook een soortgelijk centrum in het zuiden van het land. Volgens de verantwoordelijke wethouder Hafkamp (PAL/Groen Links) hoeft de gemeenteraad niet over het besluit geraadpleegd te worden, omdat het college tot half februari een contract had met het COA voor het ,,oude'' asielzoekerscentrum.