Parijs sluit affaire Julia af

De Franse regering heeft gisteren toegegeven van meet af aan op de hoogte te zijn geweest van een door haar fel bekritiseerde poging van het parlementslid Didier Julia om de twee in Irak gegijzelde Franse journalisten vrij te krijgen. Regering en politieke partijen zijn overeengekomen geen verdere ophef te maken over de affaire-Julia en met het oog op de veiligheid van beide gegijzelden 'de nationale eenheid' te bewaren.

Begin deze week werd steeds duidelijker dat president Jacques Chirac en zijn regering steeds op de hoogte zijn geweest van het initiatief van Julia, lid van regeringspartij UMP, om naast de pogingen van overheidswege om beide journalisten vrij te krijgen, ook persoonlijk pogingen daartoe te ondernemen.

Julia's missie liep vorige week vrijdag op niets uit, naar zijn zeggen op het allerlaatste moment en wegens Amerikaanse militaire offensieven in de regio waar de ontvoerde journalisten zich bevinden. Na de mislukking laakten president Chirac en zijn regering het privé-initiatief in de felste bewoordingen. Ze noemden het `onverantwoord' en `gevaarlijk'. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Michel Barnier heeft het zelfs succes van de officiële pogingen om de journalisten vrij te krijgen op het laatste moment gedwarsboomd.

In hun reacties suggereerden de president en de premier dat zij door het initiatief van Julia overvallen waren. Uit tal van aanwijzingen werd in de loop van maandag echter duidelijk dat zij ervan op de hoogte waren geweest. Ze hadden het weliswaar niet officieel goed- of afgekeurd maar er niettemin via diplomatieke dienstverlening in het Midden Oosten wel indirekt aaan meegewerkt. Toen de kritiek van overheidswege na het mislukken van zijn missie losbarstte, zei Julia zich ,,zondebok van het falen van de overheid'' te voelen.

De ophef over de affaire nam de afgelopen dagen steeds verder toe totdat regering en politieke partijen gisteren met het oog op het belang van beide gegijzelden besloten er verder het stilzwijgen over te bewaren. Daarvoor had de voorzitter van de dissidente fractie binnen de UMP de regering van `dubbelspel' beschuldigd. De Groenen hadden het over een `staatsaffaire en de socialisten over een `staatsleugen'. Ook zei de socialistische oppositie dat de Franse diplomatie in haar hemd was gezet. Premier Raffarin zei gisteren dat de regering het `voldongen feit' van het initiatief van Julia niet heeft willen doorkruisen. ,,Wat ons betreft zou het onverantwoordelijk zijn geweest om niet alle middelen uit te proberen.''