Meer vrijheid voor ondernemingsraad

De inspraakrechten van werknemers in bedrijven worden niet langer wettelijk opgelegd. Het kabinet wil dat bedrijven in overleg met het personeel de bevoegdheden van de ondernemingsraad kunnen beperken.

17