Marokkaanse leerlingen positiever over joden

Marokkaanse vmbo-leerlingen in Amsterdam hebben een positievere houding over joden na het project `Tweede Wereldoorlog in perspectief'. Dat blijkt uit het eindrapport van het project.

Uit de eindrapportage blijkt dat voor het project 32 procent van de Marokkaanse leerlingen van mening was dat ,,joden de wereld willen overheersen''. Na de lessen over antisemitisme in relatie tot WOII en de problematiek in het Midden-Oosten is dit percentage gedaald tot elf procent. De lessen over de Tweede Wereldoorlog op vijf vmbo-scholen werden gegeven door Marokkaanse docenten. Volgens het rapport weten deze docenten meer van de belevingswereld van de allochtone jongeren en kunnen ze daardoor makkelijker gevoelige onderwerpen bespreken.

De directe aanleiding voor het project waren de gevoelens van onveiligheid onder de joodse gemeenschap in Amsterdam, bijvoorbeeld door de verstoring van de vier mei herdenking vorig jaar door enkele Marokkaanse jongeren. Zij voetbalden na afloop van de herdenking met enkele kransen.

Uit het rapport blijkt overigens dat Marokkaanse en Turkse leerlingen minder positief zijn over joden dan hun Nederlandse en Surinaamse medeleerlingen.

De Amsterdamse wethouder A. Aboutaleb (Onderwijs) is enthousiast over de resultaten en wil het project uitbreiden. Daarnaast overlegt hij met scholen om een bezoek te brengen aan het concentratiekamp Auschwitz.